Javascipt’te kullandığımız bazı faydalı özellikler

Javascipt’te kullandığımız bazı faydalı özellikler

Number türünü String yapmak

let num = 16;
console.log(typeof num); // number
num = 16 + “”;
console.log(typeof num); // string

 

let num = 16;

console.log(typeof num); // number

 

num = 16 + “”;

console.log(typeof num); // string

 

 
ES6 ile gelen fonksiyon için varsayılan olarak değer atama

function foo(a=10, b=15, c=20) {
console.log(a,b,c);
}
foo(); //10, 15, 20

 

function foo(a=10, b=15, c=20) {

  console.log(a,b,c);

}

 

foo(); //10, 15, 20

 

 
Diziyi verdiğimiz sayı kadar doldurma

// Array Fills
const myVar = Array(5).fill(“”);
console.log(myVar); // [“”, “”, “”, “”, “”]

 

//  Array Fills

const myVar = Array(5).fill(“”);

console.log(myVar); // [“”, “”, “”, “”, “”]

 

 
Dizilerde aynı olan değerleri bir kez alma

const users = [“John”, “Mark”, “Anna”, “Bob”,”Mark”,”Bob”,”Mark”];
// Set her değerin sadece birer kez olabileceği yapılardır
const unique = Array.from(new Set(users));
console.log(unique); // [“John”, “Mark”, “Anna”, “Bob”]

 

const users = [“John”, “Mark”, “Anna”, “Bob”,“Mark”,“Bob”,“Mark”];

 

// Set her değerin sadece birer kez olabileceği yapılardır

const unique = Array.from(new Set(users));

 

console.log(unique);  // [“John”, “Mark”, “Anna”, “Bob”]

 

 
ES6 ile birlikte, daha önce tanımladığımız değişkeni aşağıdaki örnekteki gibi köşeli parantezler içerisine alarak nesne içerisinde dinamik olacak şekilde kullanabiliyoruz.

//Dynamic Objects
const dynamic = “email”;
const user = {
name : ‘John’,
lastname : ‘Doe’,
[dynamic] : ‘[email protected]’,
};
console.log(user);
// {
// name: “John”,
// lastname: “Doe”,
// email: “[email protected]
// }

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

//Dynamic Objects

const dynamic = “email”;

 

const user = {

  name : ‘John’,

  lastname : ‘Doe’,

  [dynamic] : [email protected],

};

 

console.log(user);

 

// {

//   name: “John”,

//   lastname: “Doe”,

//   email: “[email protected]

// }

 

 
Dizileri belli bir değerde kesme

// Slicing Arrays
const cars = [“Saab”, “Volvo”, “BMW”, “Opel”, “Skoda”, “Seat”];
cars.length = 3;
console.log(cars); // [“Saab”, “Volvo”, “BMW”]

 

// Slicing Arrays

const cars = [“Saab”, “Volvo”, “BMW”, “Opel”, “Skoda”, “Seat”];

cars.length = 3;

 

console.log(cars); // [“Saab”, “Volvo”, “BMW”]

 

 
Dizilerdeki son değeri alma

// Slicing Arrays End
const myNumbers = [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7];
console.log(myNumbers.slice(-1)); // [7]
// ya da
// Son 3 Değer
console.log(myNumbers.slice(-3)); // [5, 6, 7]

 

// Slicing Arrays End

const myNumbers = [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7];

console.log(myNumbers.slice(1));  // [7]

 

// ya da

 

// Son 3 Değer

console.log(myNumbers.slice(3));  // [5, 6, 7]

 

 
Diziyi Objeye çevirme

//Array to Object
const fruits = [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”];
const fruitsObject = { …fruits };
console.log(fruitsObject);
// {
// 0: “Banana”,
// 1: “Orange”,
// 2: “Apple”,
// 3: “Mango”
// }

 

//Array to Object

const fruits = [“Banana”, “Orange”, “Apple”, “Mango”];

const fruitsObject = { ...fruits };

 

console.log(fruitsObject);

 

// {

//   0: “Banana”,

//   1: “Orange”,

//   2: “Apple”,

//   3: “Mango”

// }

 

 
Objeyi Diziye Çevirme

//Object to Array
const person = {
name : ‘John’,
lastname : ‘Doe’,
email : ‘[email protected]’,
};
const personArray = Object.values(person);
console.log(personArray); // [“John”, “Doe”, “[email protected]”]

 

//Object to Array

const person = {

  name : ‘John’,

  lastname : ‘Doe’,

  email : [email protected],

};

 

const personArray = Object.values(person);

 

console.log(personArray);  // [“John”, “Doe”, “[email protected]”]

 

 
If koşulunun kısa kullanımı

let hungry = “Açım”;
function goToFridge() {
console.log(“O zaman yemek vakti”);
}
if (hungry) {
goToFridge();
}
// ya da
hungry && goToFridge()
// Çıktı: O zaman yemek vakti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

let hungry = “Açım”;

 

function goToFridge() {

  console.log(“O zaman yemek vakti”);

}

 

if (hungry) {

  goToFridge();

}

 

// ya da

 

hungry && goToFridge()

 

// Çıktı: O zaman yemek vakti

 

 
Bazı beklenmedik durumlarda değişkenlerin tanımsız kalmaması için OR operatörünün kullanılması

function doSomething(arg){
arg = arg || 20; // arg değişkeni önceden ayarlanmamışsa değeri 20 olacaktır.
console.log(arg);
}
doSomething();
// Çıktı: 20

 

function doSomething(arg){

  arg = arg || 20; // arg değişkeni önceden ayarlanmamışsa değeri 20 olacaktır.

  console.log(arg);

}

 

doSomething();

 

// Çıktı: 20

 

 
Bu yazının devamı niteliğinde olan JavaScript’te kod yazarken zaman kazandıracak bazı yöntemler başlıklı yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap
0 Yorum yapan