Tasarımcılar İçin Kitap Önerileri

Tasarımcılar İçin Kitap Önerileri

Günümüzde tasarım alanında çalışanlar ya da bu alanda kendini geliştirmek isteyenler gerek ilgili bölümlerden eğitim alarak gerekse kitap aracılığıyla bu işi öğrenirler. Tasarım alanında her ne kadar internet kaynakları oldukça fazla olsa da kitaplar da tasarımcılara çok şey katar.
Tasarımcılara yönelik kitaplara yer verilen bu yazıda oldukça farklı alanlardan kaynaklara ulaşabileceksiniz.
Web site renk uyumu nasıl seçilir?
Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür – Malcolm Barnard
İnsana, topluma ve sanata dair eserler üreten Malcolm Barnard’ın bu kitabında tasarımcılar için keşfedilecek oldukça fazla içerik bulunur. Başta sanatı ve sanat olmayanı açıklayan Bardard, insan eliyle oluşturulan şeylerin bir sanat niteliği taşıyıp taşımadığını tartışır. Kitabın bir kısmında bu eleştiriyi sürdürürken bir kısmında da bilgi niteliği taşıyacak içeriklere yer verir.
Tasarım bir şey yaratmaktır. Bu yaratım sürecinde ne kadar kendimizden verdiğimiz, ortaya koyduğumuz önemli olacaktır. Bu kitapla sanata dair bilgi birikimini tasarımla görsel kültürle bütünleştirmek adına bir fikir edinebileceksiniz.

Grafik Tasarımının Temelleri – Gavin Ambrose, Paul Harris
Kendileri de grafik tasarımcıları olan Ambrose ve Harris’in yazmış olduğu bu kitapta grafik tasarımının süreçlerinden bahsedilir. Tasarımcıların bu süreçteki rolü büyüleyici bir biçimde açıklanır.
İçeriği dört başlık altında toplanmıştır:
• İlk olarak “Bir Disiplin Olarak Grafik Tasarım” kısmı yer alır. Bu kısımda grafik tasarımının ne olduğuna ilişkin açıklamalar bulunur.
• İkinci kısım olan “Etkiler ve Yaratıcı Unsurlar” kısmında toplumsal disiplinlerle grafik tasarım olgusu ilişkilendirilir ve değerlendirilir. Grafik tasarımının sanat mi yoksa zanaat mi olduğu tartışılır.
• Üçüncü kısımda “Grafik Tasarım Süreci” başlığı altında grafik tasarımının seyri anlatılır. Proje tasarlama süreci açıklanır.
• Son olarak “Mesajı İletmek” kısmında hazırlanan projenin sonlandırılması ve bu sonlandırma esnasında tasarımcının dikkat etmesi gerektiği noktalar anlatılır.

Grafik Tasarımda Görsel Algı – Prof. Dr. Abdulgani Arıkan
Grafik tasarım alanında yazmış olduğu bu kitap ile Arıkan, tasarımcının grafik tasarımı sürecinde kendi özel görsel algısını inceler. Görsel algının ortaya çıkma süreçlerinin grafik tasarımıyla ilişkisini tartışır. Kendisi bu alanda profesör olan ve eğitim vermeye devam eden Arıkan, tasarımın unsurlarının doğru kullanılmasını da önceler.
Her ne kadar bir yaratım süreci olsa da tasarım yapıyor olmanın bir tekniği vardır. Arıkan, bu tekniklerin, tasarımcının görsel algı süreçleriyle entegre bir biçimde ilerlediğini öne sürer.

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım – Tevfik Fikret Uçar
Grafik tasarımı sürecinde tasarımcı için semboller çok önemlidir. Tevfik Fikret Uçar bu kitabında sembollerin ve göstergelerin tasarımcının anlama süreçlerine etkisini irdeler. Bu etkiyle birlikte iletişime de bir kapı aralandığını söyler.
İnsana, topluma, resim ve görsel sanatlara dair yazan Uçar’ın bu eseriyle görsel iletişim tasarımcısının sembolleri daha iyi kavraması amaçlanır.

Tam Benim Tipim – Simon Garfield
Font kullanımı bir metni okurken çok yüzeysel baktığımız ama aslında bizi o metni okumaya da iten bir gerçektir. Kimi fontlarla yazılan başlıkları okumaktan kaçınırız. Kaçındığımızı bile bilmeyiz. Tasarım sürecinde fontların bu kadar önemli olması ticari bir amaç da taşır. Örneğin birçok markanın fontunu gördüğümüzde aklımıza o marka gelir.
Bu kitapta da fontların tarihçesinden ve kullanımından, bazı markaların fontlarını değiştirip farklılaştırmasının nedenlerinden bahsedilir. Hem tarihsel bir süreci anlatır hem de içerdiği güncel konularla okuyucuyu kendisine çeker. Bir tasarımcı için bu kitabı okumak, kendi tasarım sürecinde font kullanımına daha çok dikkat etmesini sağlayacaktır.
Bu yazıda söz edilen kitaplarla tasarımcı olma yolunda emin adımlar atabilirsiniz. Hali hazırda tasarımcıysanız bu kitaplarla kendinizi geliştirebilirsiniz.

Yorum Yap
0 Yorum yapan